Forum svhatinh

Chào mừng bạn đến với diễn đàn sinh viên hà tĩnh,vui lòng đăng ký để tham gia vào diễn đàn.

BQT
Forum svhatinh

Diễn đàn sinh viên Hà Tĩnh


  Thử sức bài tập Part 5 của đề thi TOEIC để luyện thi TOEIC cấp tốc

  Share
  avatar
  hangle92
  member
  member

  posts : 1
  points : 291
  thanked : 0
  Join date : 09/08/2017
  tuổi : 25
  châm ngôn sống : không gì là không thể

  Thử sức bài tập Part 5 của đề thi TOEIC để luyện thi TOEIC cấp tốc

  Bài gửi by hangle92 on Tue Sep 26, 2017 6:42 pm

  ãy thử sức với các bài tập Part 5 (Điền vào chỗ trống) của đề thi TOEIC sau đây để đánh giá trình độ của mình nhé:


  The advertising campaign should _____ the public's awareness of the new recycling bins in the city park.
  A. raise
  B. reply
  C. inquire
  D. react


  Xem đáp án:
  The advertising campaign should _____ the public's awareness of the new recycling bins in the city park. --> Dự án quảng cáo nên nâng cao nhận thức của công chúng về các thùng rác mới trong khuôn viên thành phố.
  A. raise --> nâng lên, nâng cao (động từ)
  B. reply --> hồi đáp (động từ)
  C. inquire --> hỏi
  D. react --> phản ứng

  Cụm từ "raise one's awareness" mang nghĩa "nâng cao nhận thức". Các động từ khác không thể đi chung với từ "awareness".


  I _____ a lot of him lately. I know he is still as athletic as he used to be.
  A. see
  B. will see 
  C. have seen  
  D. had seen  

  Xem đáp án:
  I _____ a lot of him lately. I know he is still as athletic as he used to be. --> Gần đây tôi thường thấy anh ấy. Tôi biết anh ấy vẫn còn rất cường tráng như xưa.
  A. see  --> thấy, nhìn (động từ nguyên mẫu bare inf)
  B. will see --> (động từ dạng WILL +  BARE INF)
  C. have seen  --> (động từ dạng HAVE V_ED/3)
  D. had seen  --> (động từ dạng HAD V_ED/3)
  Ta nhìn 4 phương án sẽ thấy ý câu này muốn hỏi cách dùng thì. Ta thấy câu có trạng từ LATELY (gần đây) là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành -> chọn "have seen".

  The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months. 
  A. popular 
  B. popularize
  C. popularity 
  D. popularized

  Xem đáp án:
  The _____ of the new computer network was apparent among the employees after only a few months. --> Sự phổ biến của mạng máy tính mới là rõ ràng với các nhân viên chỉ sau một vài tháng.
  A. popular --> phổ biến (tính từ)
  B. popularize --> làm cho phổ biến (động từ nguyên mẫu BARE INF)
  C. popularity --> sự phổ biến, nổi tiếng (danh từ)
  D. popularized --> (động từ dạng V_ed)
  Sau mạo từ THE ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ -> chọn C.

  Còn nếu bạn chưa làm đúng 2/3 câu thì cũng không sao cả, cái bạn cần làm bây giờ là một người kèm cặp và giải thích cho bạn tất cả những vướng mắc trong lúc luyện thi thôi.


  Bạn có thể kết hợp việc luyện thi giải đề và học với gia sư khi học khóa Luyện thi TOEIC cấp tốc. Gia sư sẽ là người sẽ kèm bạn và giải quyết tất cả những câu hỏi và những khó khăn của bạn trong quá trình luyện thi để đạt điểm như mong muốn.  Khóa học này cũng rất phù hợp với những người đang muốn lấy bằng TOEIC gấp và những người bận rộn nữa.  Hay nhất là khóa này có chính sách đảm bảo đầu ra, được hỗ trợ học đến khi nào đạt điểm bạn muốn mới thôi. Vì vậy bạn khỏi lo gì hết!

   Hôm nay: Thu May 24, 2018 4:17 am